Vikør, L. S. (2015) «Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.) ’Der var ruskut å leggja utpå’. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur», Maal og Minne, 106(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/223 (åpnet: 29 mai 2024).