Landro, T. (2023) «Lovtermen ‘svidda’: metonymi og den europeiske kirkerettstradisjonen», Maal og Minne, 115(2). doi: 10.52145/mom.v115i2.2216.