Helset, S. J. og Bukve, T. (2023) «Lesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk », Maal og Minne, 115(2). doi: 10.52145/mom.v115i2.2215.