Borthen, K. (2021) «Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn», Maal og Minne, 113(1). doi: 10.52145/mom.v113i1.1950.