Helset, Stig J., og Trude Bukve. 2023. «Lesing Av Artiklar I Store Norske Leksikon: Ein Komparativ Studie Av Lesarane Sin Bruk Av Og Haldningar Til Artiklar Som Er Publiserte På høvesvis bokmål Og Nynorsk ». Maal Og Minne 115 (2). https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2215.