Gammeltoft, Peder, og Randi Neteland. 2022. «Språksamlingane – Ein Mangfaldig Forskingsressurs». Maal Og Minne 114 (2). https://doi.org/10.52145/mom.v114i2.2120.