HELSET, Stig J.; BUKVE, Trude. Lesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk . Maal og Minne, [S. l.], v. 115, n. 2, 2023. DOI: 10.52145/mom.v115i2.2215. Disponível em: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2215. Acesso em: 27 feb. 2024.