Vikør, L. S. (2015). Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.) ’Der var ruskut å leggja utpå’. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal Og Minne, 106(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/223