Landro, T. (2023). Lovtermen "svidda": metonymi og den europeiske kirkerettstradisjonen. Maal Og Minne, 115(2). https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2216