Helset, S. J., & Bukve, T. (2023). Lesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk . Maal Og Minne, 115(2). https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2215