Gammeltoft, P., & Neteland, R. (2022). Språksamlingane – ein mangfaldig forskingsressurs. Maal Og Minne, 114(2). https://doi.org/10.52145/mom.v114i2.2120