Flaten, T., & Vollan, M. (2021). Bokmål, nynorsk eller språklig nøytral? En studie av målvedtak og målformpraksis i kommunene. Maal Og Minne, 113(2). https://doi.org/10.52145/mom.v113i2.2000