Borthen, K., Søfteland, Åshild, Kveen, P. M., Karagjosova, E., & Nøklestad, A. (2021). Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. Maal Og Minne, 113(1). https://doi.org/10.52145/mom.v113i1.1950