(1)
Vikør, L. S. Jens Johan Hyvik Og Stephen J. Walton (red.) ’Der Var Ruskut å Leggja utpå’. Ti år Med Mastergraden I Nynorsk Skriftkultur. MOM 2015, 106.