(1)
Haugen, O. E. "Kodex. Boken I Medeltidens Sverige". Under Redaktion Av Jonas Nordin. MOM 2023, 115.