(1)
Landro, T. Lovtermen "svidda": Metonymi Og Den Europeiske Kirkerettstradisjonen. MOM 2023, 115.