(1)
Helset, S. J.; Bukve, T. Lesing Av Artiklar I Store Norske Leksikon: Ein Komparativ Studie Av Lesarane Sin Bruk Av Og Haldningar Til Artiklar Som Er Publiserte På høvesvis bokmål Og Nynorsk . MOM 2023, 115.