(1)
Aa, L. I. Om å Som Infinittheitspartikkel Og Ei Grammatikk-Teoretisk Fundert Leksikografisk Formidling. MOM 2022, 114.