(1)
Borthen, K.; Søfteland, Åshild; Kveen, P. M.; Karagjosova, E.; Nøklestad, A. Finalpartiklar I Norske talemål: Ei undersøking Av Variasjon Knytt Til Geografi, Alder Og kjønn. MOM 2021, 113.