[1]
Vikør, L.S. 2015. Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.) ’Der var ruskut å leggja utpå’. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. Maal og Minne. 106, 2 (jan. 2015).