[1]
Helset, S.J. og Bukve, T. 2023. Lesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk . Maal og Minne. 115, 2 (nov. 2023). DOI:https://doi.org/10.52145/mom.v115i2.2215.