[1]
Borthen, K. mfl. 2021. Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. Maal og Minne. 113, 1 (jun. 2021). DOI:https://doi.org/10.52145/mom.v113i1.1950.