DIN - Tidsskrift for religion og kultur: Oppslag https://ojs.novus.no/index.php/DIN <p><em>DIN</em> er et vitenskapelig tidsskrift om religion og kultur som publiserer resultater av empiriske undersøkelser, presentasjoner og drøftinger av teorier, begreper og metoder, samt anmeldelser og debattstoff. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil med bidragsytere fra ulike fagfelt. <em>DIN</em> er et fagfellevurdert (referee) tidsskrift og kommer ut to ganger i året.</p> nb-NO fr., 24 sep. 2021 10:28:21 +0000 OJS 3.2.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Call for papers nr. 2 2022 https://ojs.novus.no/index.php/DIN/announcement/view/11 <p><strong><em>Din</em></strong><strong><em>:</em></strong><strong><em> Tidsskrift for religion og kultur</em></strong></p> <p><strong>Åpent nummer</strong></p> <p><strong>Nr. 2 2022</strong></p> <p><br>Har du en god ide til en vitenskapelig artikkel om religion og kultur? Eller kanskje du har et halvskrevet manus i en skuff som fortjener å bli ferdigstilt og publisert?</p> <p><br>Neste utgave av <em>Din: Tidsskrift for religion og kultur</em> blir et åpent nummer, og den påtroppende Din-redaksjonen ønsker velkommen manuskripter med et høyt faglig nivå, og med empirisk og/eller teoretisk perspektiv.<br><br><em>Din</em> er et vitenskapelig, fagfellevurdert tidsskrift som publiserer originalartikler med en orientering rundt temaet religion og kultur, og gjerne med en tverrfaglig profil. Tidsskriftet trykker også bokessay og anmeldelser av bøker innen feltet. Din publiserer i hovedsak på norsk, men tar også imot artikler på svensk eller dansk. <br><br>Innsendte artikler må ikke være publisert andre steder eller være sendt til andre vitenskapelige tidsskrifter/forlag mens de er til vurdering i <em>Din</em>. <br><br>Alle artikler vil bli anonymisert og vurdert av to fagfeller før de publiseres. Se nærmere retningslinjer på forlagets nettsider (<a href="http://ojs.novus.no/index.php/DIN/about">http://ojs.novus.no/index.php/DIN/about</a>). <br><br>Artikler som skal vurderes til det åpne nummeret må være sendt inn til redaksjonen senest 1. februar 2022.</p> <p><br>Manus sendes til: <a href="mailto:marianne.boe@uis.no">marianne.boe@uis.no</a>, <a href="mailto:r.j.zorgati@ikos.uio.no">r.j.zorgati@ikos.uio.no</a> og <a href="mailto:jane.skjoldli@uis.no">jane.skjoldli@uis.no</a> <br><br><br>Vi ser frem til å motta artikler fra dere!</p> <p><br>Vennlig hilsen,</p> <p>Marianne Hafnor Bøe, Ragnhild Johnsrud Zorgati og Jane Skjoldli</p> https://ojs.novus.no/index.php/DIN/announcement/view/11 fr., 24 sep. 2021 10:28:21 +0000