1.
Ljungqvist FC. Bannlyst kung av Guds nåde. CM [Internett]. 23. november 2008 [sitert 26. mai 2024];21. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/66