1.
Salonen K. Regesta Norvegica, vol. IX: 1405-1419. Ed. Gunnar I. Pettersen. CM [Internett]. 26. november 2011 [sitert 22. juli 2024];24. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/64