1.
Karlsen E, Weidling T. Bokfragmenter fra middelalderen i lys av sentral- og lokaladministrasjon 1520–1725. CM [Internett]. 30. november 2023 [sitert 24. juli 2024];36. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2219