1.
Males M. Annette Lassen, "Oldtidssagaernes verden". CM [Internett]. 7. desember 2022 [sitert 12. juni 2024];35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2118