1.
Eide IB. The Weathervane from Heggen: Approaching a Discrete Artefact from the Nordic Middle Ages. CM [Internett]. 7. desember 2022 [sitert 26. februar 2024];35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2112