1.
Jensen JM. Korstog mod de hedenske svenskere. Nye perspektiver på Kalmarledingen 1123/1124. CM [Internett]. 8. mars 2019 [sitert 26. mai 2024];31. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1615