1.
Brendalsmo J, Sørensen R. Kanalen i Tønsberg. CM [Internett]. 8. mars 2018 [sitert 20. juli 2024];30. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1483