1.
Brendalsmo J, Molaug PB. To norske byer i middelalderen - Oslo og Tønsberg før ca. 1300. CM [Internett]. 8. desember 2015 [sitert 21. juli 2024];27. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1154