Molaug, P. B. (2007) «Dagfinn Skre (red.): Kaupang in Skiringssal», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 20. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/83 (åpnet: 15 juni 2024).