Karlsen, E. og Weidling, T. (2023) «Bokfragmenter fra middelalderen i lys av sentral- og lokaladministrasjon 1520–1725», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 36. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/2219 (åpnet: 24 juli 2024).