Johansson, K. G. (2021) «Ordet, skriften och litteraciteten. Två nya böcker om literacy», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 19. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/1936 (åpnet: 26 mai 2024).