Myrvoll, K. J. (2009) «Morten Stige og Terje Spurkland (red.): Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde», Collegium Medievale. Oslo, Norge, 22. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/CM/article/view/100 (åpnet: 26 februar 2024).