Novus - Online tidsskrifter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å AlleSosiologi i dag

Sosiologi i dag er et vitenskapelig temanummerbasert tidsskrift publisert mellom 1970 og 2016. Tidsskriftet publiserte i hovedsak teoretiske og empiriske originalartikler, men også bokomtaler og lengre bokessays, faglige debattinnlegg og kommentarer. Sosiologi i dag hadde som målsetting å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse og å revitalisere etablerte felt. Hvert nummer brakte sammen tekster som belyste et tema fra ulike perspektiver, og vi etterstrebet at artikler fra både etablerte og nye forskere skulle være representert. Sosiologi i dag utkom første gang i 1970, var uavhengig og ble gitt ut på Novus forlag med fire temanumre i året.

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer