Novus - Online tidsskrifter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å AlleMaal og Minne

Maal og Minne er Bymålslagets tidsskrift. Det ble grunnlagt i 1909 av Magnus Olsen og har til formål å bringe bidrag til belysning av bl.a. norsk språk og norske språkminner av enhver art, middelalderlitteratur, norske stedsnavn og folkeminner. Bidrag til tidsskriftet blir vurdert av redaktørene og av uavhengige konsulenter (referees). Maal og Minne kommer ut med to hefter i året og trykker artikler og anmeldelser på norsk, svensk, dansk, engelsk og tysk.


Papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | RegistrerMusikk og Tradisjon

Musikk og tradisjon er tidsskriftet til Norsk folkemusikklag, som er norsk avdeling av International Council for Traditional Music (ICTM). Tidsskriftet presenterer forskning innenfor området som ICTM dekker, det vil si tradisjonell musikk og dans i vid betydning. Musikk og tradisjon het inntil 2009 Norsk folkemusikklags skrift. Det ble første gang ble utgitt i 1984, og kom ut med tilsammen 23 nummer.


Medlemskap/papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer