Novus - Online tidsskrifter


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å AlleCollegium Medievale

Tidsskriftet Collegium Medievale er et forum for alle som er engasjert i forskning på områdene Middelalderen eller Renessansen. Ett nummer publiseres årlig. Tidsskriftet utgis av Collegium Medievale: Forening for middelalderforskere i samarbeid med Novus forlag, Oslo, Norge. Foreningen hører hjemme på Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo, men opptar også medlemmer fra andre norske eller utenlandske forskningsmiljøer.


English summary: The journal Collegium Medievale is a forum for all who are engaged in research on topics related to the Middle Ages or the Renaissance. One volume is published annually. The journal is published by the medievalist association Collegium Medievale, Society for Medieval Studies in cooperation with Novus Press, Oslo, Norway. The Association has its basis in the Faculty of Humaities at the University of Oslo. 

 

Medlemskap/papirabonnement bestilles på forlagets hjemmeside

Vis tidsskrift | Nyeste utgave | Registrer