Forfatterdetaljer

Aarbakke, Thea, Norge

  • Nr 2 (2018) - Bokmeldinger
    Ottar Grepstad (red.) 2018. Forfattarens skriftstader. Litterære museum i norsk minnepolitikk
    Sammendrag  PDF