Forfatterdetaljer

Forrás, Peter, Byantikvaren i Bergen, Norge

  • Nr 1 (2018) - Bokmeldinger
    Teemu Ryymin (red.). 2017. Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945
    Sammendrag  PDF