Forfatterdetaljer

Agnidakis, Paul, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet, Norge