Forfatterdetaljer

Akman, Haci, Institutt for kulturvitenskap og kunsthistorie Universitetet i Bergen, Norge