Vol 12, Nr 3-4 (2013)

Mat og måltider

I dette nummeret av TfK innleder vi en serie korte artikler om nylig avlagte PhD-grader, der kandidatene selv presenterer sine avhandlinger. Først ute er Anne-Sophie Hjemdahl og Guro Flinterud. Andre vil følge i senere numre.

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Bjarne Rogan
PDF

Artikler

Jan Raa
PDF
Dag O. Hessen
PDF
Ole Georg Moseng
PDF
Runar Døving
PDF
Jan Raa
PDF
Ulrika Torell
PDF
Caroline Nyvang
PDF
Knut Stene-Johansen
PDF
Laila Grastvedt
PDF

Presentasjon dr.avhandlinger

Anne-Sofie Hjemdahl
PDF
Guro Flinterud
PDF

Bokmeldinger

Rannveig Svendby
PDF
Anders Gustavsson
PDF