Nr 1 (2017)

Festskrift tilegnet Torunn Selberg

29. mars 2016 fylte professor Torunn Selberg 70 år. I den forbindelse ønsker redaksjonen av Tidsskrift for kulturforskning å hedre hennes med et eget festskriftnummer.

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Tove Fjell, Gry Heggli, Tone Hellesund, Kyrre Kverndokk
PDF

Artikler

Bente Gullveig Alver
PDF
Anne Eriksen
PDF
Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson
PDF
Stein R. Mathisen
PDF
Trude Fonneland
PDF
Anne Leonora Blaakilde
PDF

Bokmeldinger

Nils Gilje
PDF
Nils Gilje
PDF
Kerstin Gunnemark
PDF
Christine Snekkenes
PDF