Tidsskrift for kulturforskning http://ojs.novus.no/index.php/TFK <p><em>Tidsskrift for kulturforskning</em> er et vitenskapelig tidsskrift med utgangspunkt i kulturvitenskap og kulturhistorie (tidligere betegnelser etnologi og folkloristikk). Målsettingen er å reflektere aktuell kulturforskning, med rom for de respektive faghistoriene. Tidsskriftet ønsker en bred tilnærming til forskning både på samtidig og tidligere kultur, og henvender seg til fagfolk, studenter og et kulturfaglig og kulturhistorisk interessert publikum. Tidsskriftet publiserer vitenskaplige originalarbeider fra norsk etnologi og folkloristikk, men inkluderer også bidrag fra andre land og beslektede fag. I tillegg til de vitenskaplige arbeidene, legger tidsskriftet også vekt på anmeldelser av bøker og utstillinger, samt presentasjoner av sentrale verk og forskere. <em>Tidsskrift for kulturforskning</em> er et refereetidsskrift og utgis med støtte fra Norges forskningsråd.</p> nb-NO <span>Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.</span> line.esborg@ikos.uio.no (Line Esborg) novus@novus.no (Geir Røsset) Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 «Arv og kjærlighet» http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2195 <p>In many Western cultures, a shared surname symbolises unity within the nuclear family. In heterosexual couples, choices of surname often confirm a gendered hierarchy, as men usually keep their name and give it to their wife and children. In Norway, 13 % of the men break with this patronymic custom, and take the last name of their wife as a new surname or as a new middle name, hyphenate their names, or make new names. This means that 87 % of the men, compared to 41 % of the women, keep their names unchanged. In the article I show that surnames are filled with meanings connected to the creation and strengthening of the nuclear family. When men’s choices break with tradition, norms of family making and continuity of male lineage becomes visible. Women are often faced with the need to choose between name sharing with the birth family or with the nuclear family. It can be interpreted as part of women’s emotional labour. The stories from men who change names, indicate that some men share the emotional labour.&nbsp;</p> Line Førrre Grønstad Opphavsrett 2023 Line Førrre Grønstad https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2195 Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000 Bunad til konfirmasjonen http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2196 <p>For the past ten years there has been a change in girls’ choice of clothes for confirmation. Today most girls choose to wear a bunad (Norwegian folk dress) for their confirmation. What meaning and symbolism, do girls see in a bunad? How do young people justify their choice of clothes and what social forces are in operation? Themes which are considered in the discussion are: young people’s consideration of a bunad and economy, their emphasis on the costume’s history and appearance, taste and aesthetics, and what a bunad means for their own identity and sense of belonging. The bunad is a resource. The wearer is accepted and acknowledged as part of the social field. At the same time the purchase of a bunad presupposes considerable economic capital. Girls who do not wear a bunad for confirmation stand out. The article deals with how social forces are in play when young people choose their confirmation outfit.</p> Hege Stormark Opphavsrett 2023 Hege Stormark https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2196 Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000 Kulturarvingerne på Lystgården http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2197 <p>This article examines the connections between sustainability and cultural heritage in a branch of the everyday climate activist movement Sustainable lives in a suburb of Bergen, Norway. In the material, narrative and performative practices of the activists in the movement cultural heritage become both a way of forming a platform in the public sphere and a way of creating a connection between past, present and future which is mirrored in the discourse of a sustainable climate-changed future. By taking on the responsibility as cultural heirs the movement simultaneously creates the cultural heritage that they claim responsibility for.</p> <p>The house Lystgården in the suburb Landås is an old mansion, built in the 1600s as Landås hovedgård, which now houses the movement Sustainable lives and is the center of most of the activities in the Landås chapter. By re-telling the story of the house as the summer home of the childhood and youth of Bergen native composer Edvard Grieg the movement connects to the romantic perception of nature in the 1800s and a nostalgic image of peasant culture. The article examines both materials, narratives, and performative strategies for creating the identity as a kind of sustainable cultural heirs.</p> Lone Ree Milkær Opphavsrett 2023 Lone Ree Milkær https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2197 Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000 Barn av «tre stammers møte»: skiftende narrativer om ‘solgte’ kvenbarn i Nord-Norge http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2198 <p>This article takes a closer look at a narrative motif relating how Kven children during famine in the Torne valley in the early 1800s Sweden and Finland were ‘sold’ to Norway. These narratives have been told, written, and performed in different media and varied versions from the time when the events took place, and up to the present. Because these versions can be tied to different contexts through a relatively long period of time, and appear in different social and historical surroundings, the genealogy of this specific narrative motif offer analytic challenges. This involves more specific examinations, looking at who told or documented the narratives, in what contexts, and for what purposes and intentions. The analysis reveals how the narrative motifs through time are connected to changing metanarratives concerning the position of ethnic and national minorities in the Norwegian nation state. This has the potential of broadening the understanding of minority relations often communicated through the metaphor of «the meeting of three tribes», as well as sharpening the focus at the history of Norwegianization politics related to ethnic minorities in the Norwegian north.</p> Stein R. Mathisen Opphavsrett 2023 Stein R. Mathisen https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2198 Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000 Presentasjon av dr.avhandlinger http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199 <p>Marie Eberson Degnæs: <em>Minnebånd og minneknuter. Barnebarnsgenerasjonens møter med holocausterindring</em></p> <p>Hannah Kristine Bjørke Lunde: <em>Pilgrimage Matters: Administrative and Semiotic Landscapes of Contemporary Pilgrimage Realisations in Norway</em></p> <p>Eva Dagny Johansen: <em>Samisk kulturarv tilbakeføres – innvirkninger på lokalmuseum og samfunn i Altafjorden, Sápmi</em></p> Marie Eberson Degnæs, Hannah Kristine Bjørke Lunde, Eva Dagny Johansen Opphavsrett 2023 Forfatterne https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2199 Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000 Bokanmeldelser http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2201 <p>Barbro Klein, 2021. <em>I tosaforornas värld. Gustav berättar</em></p> <p>Märta Ramsten 2022: <em>Framför mikrofonen och bakom. En personlig återblick på Svenskt visarkivs verksamhet med inspelningar av folkliga musiktraditioner</em></p> <p>Kristian Bjørkdahl og Karen V. Lykke 2022.<em> Live, Die, Buy, Eat: A Cultural History of Animals and Meat</em></p> <p>Gunnhild Røthe (2020), <em>Magi og mirakler fra vikingtid til middelalder</em></p> <p>Aasta M.B. Bjørkøy; Ruth Hemstad; Aina Nøding; Anne Birgitte Rønning (red.), 2019. <em>Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850</em></p> <p>Jonas Frykman og Orvar Löfgren 2022. <em>Kärlek och kärnfamilj i folkehemmet. Längtan, lust och oro</em></p> <p> </p> Ida Tolgensbakk, Anders Gustavsson, Martin Loeng, Hannah Kristine Lunde, Ane Ohrvik, Ida Tolgensbakk Opphavsrett 2023 Forfatterne https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2201 Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000 Redaksjonelt http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2194 <p><em>Ny gul duk på bordet. Og nye kvite ark!</em> Årets første utgave av Tidsskrift for kulturforskning er et såkalt åpent nummer, men den oppmerksomme leser vil like fullt kunne ane interessante berøringspunkter blant vidt forskjellige tema og tilnærminger.</p> <p>Utenfor er våren i skrivende stund på sitt mest ellevilt grønne her på Østlandet. Våren er full av løfter samtidig som den påminner om overganger, i livet og året. Alt er nytt og annerledes. Alt forblir (nesten) ved det samme. Det er kanskje også overgangsritualenes magi, at alt er uforanderlig og foranderlig på samme tid. Mange priser kjærligheten ved å formalisere relasjoner om våren, men innebærer en slik statusovergang også skifte av navn? Navnebytte endrer sammenhenger man ser seg selv i, argumenterer Line Førre Grønstad, fagleg leder i Skeivt arkiv i Bergen for her. Med artikkelen «Arv og kjærlighet». Om å bytte og å halde på etternamnet for norske menn i heterofile forhold diskuterer hun den tette tilknytningen mellom navn og familie som hun finner i materialet. Navnevalg kan forståes som et uttrykk for aktiv tilhørighet.</p> Line Esborg Opphavsrett 2023 Line Esborg https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/2194 Fri, 30 Jun 2023 00:00:00 +0000