1.
Kalvig A. Alternativ folkemedisin?. Tfk [Internett]. 30. juni 2012 [sitert 20. januar 2022];11(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/655