1.
Bang-Andersen G. Amatørfotografens negativer. Tfk [Internett]. 19. desember 2012 [sitert 20. januar 2022];11(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/648