1.
Rogan B. Louvre, Islam og det trehodete trollet. Om makt og politikk, sekularisme og annet i franske museer. Tfk [Internett]. 23. august 2013 [sitert 17. mai 2022];12(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/636