1.
Rogan B. MuCEM - fra tradisjonelt folkemuseum til dialoginstitusjon. Et nytt nasjonalmuseum i Frankrike. Tfk [Internett]. 8. november 2013 [sitert 21. september 2023];12(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/633