1.
Ronström O. Gute, gotlänning, fastlänning, svensk. Tfk [Internett]. 8. november 2013 [sitert 24. januar 2022];12(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/627